Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Jakob Sørensen
    Foto: Jakob Sørensen

Atlas

: Dannebrogsbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,6-3,5 mm. Benene er rødlige med mørkere lår, følehornene er rødlige og korte med tydeligt afsat 2-leddet kølle. Pronotum er bredest langt foran midten, på hver side med længdekøle, hvoraf den yderste er kraftigst, siderne er fint tandede. Hovedet, pronotum og dækvingerne er sorte, sidstnævnte med i alt 4 røde pletter, 2 ved skuldrene og 2 ved spidsen, sømpartiet er sort. Punkstriberne er kraftige og de afvekslende stribemellemrum er ribbeformet ophøjede.
Dannebrogsbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bo Valeur

Forveksling

: Kan ikke forveksles med andre arter. Helt nyklækkede eksemplarer af arten er ensfarvet rødbrune, men disse kan blandt andet kendes på pronotums længdekøle og den 2-leddede følehornskølle.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestjylland og Bornholm.
Dannebrogsbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes hele året da den overvintrer som voksen, men der er flest iagttagelser i april-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Dannebrogsbille baseret på Naturbasens observationer:
Dannebrogsbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dannebrogsbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever under bark af løvtræer, især bøg, sjældnere på nåletræer. Nogle kilder angiver, at den lever i gangene af barkbiller, hvor den lever som rovdyr på barkbillelarver, mens andre angiver at den lever af svampelevende fluelarver under barken.

Levested

: Primært i løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: