Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Atlas

: Pseudocistela ceramboides overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 10-12 mm. Benene, følehornene, hovedet, pronotum og scutellum er sorte, mens dækvingerne er mørkegule.

Kroppen er aflang og dækket af fin og tæt gullig behåring. Følehornene er lange og savtakkede. Pronotum er bredere end langt, omtrent dobbelt så bredt som hovedet og er stærkt tilsmalnet fra roden. Baghjørnerne er spidsvinklede. Dækvingerne er bredest bag midten og har fine og tydelige punktstriber.

Hannen er kendetegnet ved at have lidt slankere krop, meget lange følehorn, der kun er lidt kortere end kroppen og store øjne.

Pseudocistela ceramboides
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hjalte Kjærby

Variation

: Sjældent kan pronotum og scutellum være mørkegule.

Forveksling

: Kan ved første øjekast ligne Græsskyggebille (Isomira thoracica), men den adskilles let ved at have lyse ben og følehorn og er i øvrigt betydeligt mindre.

Helt overfladisk kan Håret Skyggebille (Lagria hirta) ligne, men den har en væsentligt anderledes kropsform, blandt andet meget smallere pronotum.

Udbredelse

: I Jylland er den i nyere tid fundet i Østjylland og Nordjylland. Kendt fra alle dele af øerne, men på Bornholm af den ikke fundet efter 1900. I Vestjylland foreligger der fund fra før 1960.
Pseudocistela ceramboides - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Pseudocistela ceramboides baseret på Naturbasens observationer:
Pseudocistela ceramboides - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pseudocistela ceramboides - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet løvtræer, hvor den blandt andet lever i tørt og rødmuldet ved eller i smuld i hule træer. Det voksne dyr kan også findes kravlende på yngletræet, især på lune sommeraftener, eller på løv i umiddelbar nærhed heraf.

Levested

: Løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: