Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole  Jensen
    Foto: Ole Jensen
  • Fotograf: Jan Østergaard
    Foto: Jan Østergaard
  • Fotograf: Wolle Badura
    Foto: Wolle Badura

Atlas

: Melskrubbe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 14-16 mm. Sort eller sortbrun, ofte med lysere ben og følehorn. Kroppen er aflang, ret blank og temmelig parallelsidet. Følehornene er korte og kun utydeligt fortykkede mod spidsen. Forskinnebenene er tydeligt indadkrummede, især hos hannen. Pronotum er meget bredere end langt, tydeligt tilsmalnet bagud og har smalt afsatte siderande. Scutellum er meget bredere end langt. Dækvingerne har punktstriber.
Melskrubbe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan Østergaard

Forveksling

: Den kan forveksles med den meget sjældne Egeskrubbe (Tenebrio opacus). Den adskilles fra Melskrubbe ved at være mattere, ved at have bredere og fladt afsatte siderande på pronotum, ved at pronotums forhjørner normalt er mere fremspringende mm. Arten er tilknyttet hulheder i gamle løvtræer, især eg. I de fleste tilfælde vil Melskrubbe derfor kunne adskilles fra Egeskrubbe alene på levestedet (se nedenfor)

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Melskrubbe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Langt de fleste observationer gøres i sommermånederne.

Tidsmæssig fordeling

af Melskrubbe baseret på Naturbasens observationer:
Melskrubbe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Melskrubbe - månedlig fordeling

Biologi

: Arten findes overvejende indendørs hvor den ernærer sig af madrester og andet organisk materiale.

Levested

: Huse, stalde, foderlagre mm. Kun sjældent findes den udendørs, hvor den er tilknyttet hule træer med fuglereder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: