Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Almindelig Møgbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-7 mm. Hovedet og pronotum er sorte, sidstnævnte med bredt gule siderande og i sjældne tilfælde smalt gul bagrand. Dækvingerne er bleggule, hver med en stor mørk plet, som dog kan være noget utydelig. Benene er brungule eller brune. Følehornene er brunlige.

Hovedet mangler tydelige knuder, hos hannen er punkturen meget fin og utydelig, hos hunnen kraftigere, især fortil. Kinderne er tydeligt fremstående, hos hannen omtrent retvinklede, hos hunnen lidt stumpvinklede. Normalt mangler en tydelig tværlinje mellem panden og mundskjoldet.

Pronotum er bredest hos hannen, og her spredt og groft punkteret, eller sjældent med helt forsvindende punktur. Hos hunnen er pronotums grove punktur tæt.

Dækvingerne er hos hannen overalt fint behåret, hos hunnen kun mod spidsen med fin og utydelig behåreing. 8. punktstribe er forkortet og stopper langt før spidsen af 7. punktstribe.

Forskinnebenenes endespore er hos hannen næsten ligebred med en fremspringende tand på indersiden, som mangler hos hunnen (se hannens endespore på fig. 19 her: www.biodiversitylibrary.org...1up ). Bagføddernes 1. led er lidt kortere end 2.,3. og 4. led tilsammen. Bagskinnebenenes endespore er kortere end 1. bagfodsled.

Almindelig Møgbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Variation

: Som beskrevet ovenfor er der store kønsforskelle. Se siden her for foto af han og hun: www.thewcg.org.uk...0008G

Forveksling

: Aphodius sphacelatus ligner rigtig meget og kan især for den uerfarne være svær at adskille fra Almindelig Møgbille. En sikker bestemmelse kræver enten skarpe nærfotos (blandt andet fra siden) eller at dyret studeres under lup.

A. sphacelatus kendes lettest på, at dækvingernes 8. punktstribe fortsætter næsten helt frem til spidsen af 7. punktstribe. Se udseendet af 7. og 8. punktstribe hos de to arter lidt nede på siden her: www.thewcg.org.uk...prodrosphacel

Derudover har den længere endespore på bagskinnebenene, som er lige så lang som 1. bagfodsled, altid lysere bagrand på pronotum (som dog ofte er noget utydelig) og tydeligere linje mellem panden og mundskjoldet (se ovenstående link for fotos af denne karakter).

Derudover er der nogle kønsafhængige adskillelseskarakterer. Hos hannen af sphacelatus er forskinnebenenes endespore tilspidset, uden fremspringende tand på indersiden. Hovedet er fortil tydeligt punkteret, normalt med 3 tydelige knuder fortil på panden.

Hos hunnen er hovedets punktur lidt kraftigere og 6.-8. dækvingestribe er kraftigere punkterede.

Der er nogle andre arter med bleggule dækvinger, som har lignende kropsform, men disse har anderledes dækvingemønster bestående af flere, små pletter. Se oversigten her: www.fugleognatur.dk/soeg_art_result

Udbredelse

: Arten er almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Almindelig Møgbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært marts-maj og september-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Møgbille baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Møgbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Møgbille - månedlig fordeling

Biologi

: Den findes i gødning, f.eks. ko- eller hestegødning, hvor også æggene lægges. Her lever det voksne dyr af gødningssaften. Det er en god flyver, som hurtigt er i stand til at kolonisere frisk gødning.

Levested

: Overdrev, enge, heder mm., alt afhængigt af tilstedeværelsen af gødning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & K. Henriksen: Biller VI - Torbister. Danmarks Fauna bd. 29. København, 1925

thewcg.org.uk:

www.thewcg.org.uk...prodrosphacel

Morten DDs beskrivelse her:

www.fugleognatur.dk/gallery...

De senest indberettede arter i Naturbasen: