Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå

Atlas

: Cantharis rustica overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 10-14 mm. En meget stor blødvinge. En sort art, hvor forhoved og pronotum er rødgule. Pronotum har en sort midterplet, som aldrig når frem til forranden. Bugsider og spids er rødgule. Antennerne er sorte, men de inderste 3-4 antenneled er rødgule. Benene er sorte, men lårene er røde med sort i enden. Hovedet er betydeligt smallere end pronotum. Antennernes 3. led er mindst en tredjedel længere end 2. led. Pronotum er bredere end langt og er på siden noget fladtrykt. Siderne på pronotum er stærkt rundede, forhjørnerne er bredere afrundede end baghjørnerne. Over skuldrene er vingedækkerne ikke bredere end pronotum.
Cantharis rustica
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Bo Ravnå

Variation

: Ingen nævneværdig variation.

Forveksling

: Arten forveksles med Stor blødvinge (Cantharis fusca), men dennes sorte midterplet når altid frem til forranden, og Stor blødvinge har aldrig røde lår.

Udbredelse

: Cantharis rustica er udbredt over hele landet.
Cantharis rustica - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De voksne blødvinger ses fra maj til juli, oftest med en top i begyndelsen af perioden.

Tidsmæssig fordeling

af Cantharis rustica baseret på Naturbasens observationer:
Cantharis rustica - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cantharis rustica - månedlig fordeling

Biologi

: Blødvinger tilbringer vinteren som store larver - sneorm - som gerne træffes oven på sneen i milde perioder, formentlig fordi det er en let fremkommelig vandringsvej. Larverne såvel som de voksne lever som rovdyr.

De voksne biller flyver tungt og er ganske lette at fange. De tilbringer megen tid i f.eks. skærmblomster, hvor de går på jagt og parrer sig.

Levested

: Overalt i åbent land med blandet løvskov og urter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

De senest indberettede arter i Naturbasen: