Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Harald Dühmert
    Foto: Harald Dühmert

Atlas

: Almindelig Sirsmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 9-12,5 mm. En ret smal smælder med tynd grågul behåring på oversiden. Følehornene er sorte, de inderste led lysere ved spidsen. Følehornene er ikke tydeligt savtakkede og betydeligt længere end hoved og pronotum tilsammen. Hovedet er sort med lysere spids. Pronotum er rødligt, ofte mørkt på midten. Dækvingerne er hos hannen brungule, hos hunnen ofte sorte langs dækvingesømmen eller overvejende sorte med lysere siderande. Benene er brungule med mørkere lår.
Almindelig Sirsmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Carsten Bjerre

Variation

: Hannens følehorn er længere end hunnens, ca. dobbelt så lange som hoved og pronotum tilsammen. Hunnens følehorn er ca. 3/5 længere end hoved og pronotum tilsammen. Hunnen har i øvrigt bredere pronotum og kortere og bredere dækvinger end hannen.

Pronotums farve varierer fra at være ensfarvet rødligt til brunt med kun rødlige rande. Hovedet er undertiden helt mørkt.

Hos hunnen er dækvingerne ofte sorte langs sømmen eller overvejende sorte med lysere siderande.

Forveksling

: Den eneste oplagte forvekslingsmulighed er den sjældne slægtning, Denticollis rubens. Den adskiller sig dog tydeligt fra linearis ved savtakkede (hun) eller tydeligt kamdannede følehorn (han). Benene er også mørkere med sorte eller sortbrune skinneben og 1.-3. fodled. Endelig er dækvingerne mere røde end hos linearis og pronotums forhjørner mere tydeligt afsatte

Udbredelse

: Arten er meget almindelig og er fundet i alle landsdele.
Almindelig Sirsmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Et forsommerdyr der topper i individantal i slutningen af maj og starten af juni.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Sirsmælder baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Sirsmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Sirsmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i dødt ved eller under bark, primært i løvtræer, men kan også findes i nåletræ. Her ernærer den sig dels af insektlarver og dels af plantemateriale. Larven overvintrer og forpupper sig i maj-juni.

Levested

: Skove med dødt ved, enten i form af trøskede stubbe, stammer eller grene. Især på fugtig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

thewcg.org.uk: www.thewcg.org.uk...0327G

elateridae.co.uk:

elateridae.co.uk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: