Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mikkel H. Post
    Foto: Mikkel H. Post
  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Rødbrystet Koprabille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-6 mm. Benene er rødgule, følehornene er sorte med 3-leddet kølle. Hovedet er mørkt metalblå, helt bagerst smalt rødgul. Pronotum og dækvingernes rod inkl. skulderpartiet er ligeledes rødgule, den øvrige del af dækvingerne er mørkt metalblå. Hele oversiden har lang og opstående brungul behåring. Pronotums punktur er fin og tæt, dækvingerne har fine punktrækker.
Rødbrystet Koprabille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: mads Burgdorff

Forveksling

: Arten er helt umiskendelig og kan ikke forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestjylland og Bornholm. Desuden er den i Østjylland, Nordvestsjælland og Sydsjælland kun kendt fra gamle fund. En sjælden art.
Rødbrystet Koprabille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I sommerhalvåret. Inden døre kan den findes hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Rødbrystet Koprabille baseret på Naturbasens observationer:
Rødbrystet Koprabille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødbrystet Koprabille - månedlig fordeling

Biologi

: Både larven og det voksne dyr lever på tørre ådsler.

Levested

: Er både fundet i skov og åbne naturtyper, men den er afhængig af tilstedeværelsen af tørre ådsler. Kan også findes inden døre i garverier og kød- og benmelsvirksomheder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Den danske rødliste

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: