Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Abdera affinis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller
Abdera affinis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Udbredelse

: Arten er udbredt, men ret sjælden, fundet i de fleste egne af landet.
Abdera affinis - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Abdera affinis baseret på Naturbasens observationer:
Abdera affinis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Abdera affinis - månedlig fordeling

Levested

: Skov og krat.

Trusler

: Fældning af træer og buske. Fældning af store træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Danske Rødliste ecos.au.dk...soeg-en-art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: