Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen

Atlas

: Mørk Kornsmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 7-9,5 mm. Farven er meget varierende og kan være både sortbrun, brun eller gulbrun. Benene og følehornene er ofte lidt lysere end kroppen. Oversiden er fint og tæt grågult behåret.

Pronotum er bredt, væsentligt bredere end langt, og meget højt hvælvet. Punkturen er meget tæt. Siderne er ret stærkt rundede til omkring midten, herefter svagt indbuede. Baghjørnerne er næppe udadrettede og fint kølede, med smal og lidt afrundet spids. Dækvingerne er kun en anelse bredere end pronotum og svagt udvidede omkring midten. Stribemellemrummene er flade med tæt og ret fin punktur.

Mørk Kornsmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Krone

Forveksling

: Kan især forveksles med Lille Kornsmælder (Agriotes sputator), men den adskilles ved at have smallere pronotum, som kun er ca. så bredt som langt. Dækvingerne er ligeledes smallere. Desuden er den blankere med mere spredt og fin punktur på pronotum. Den er gennemsnitligt mindre end Mørk Kornsmælder, idet den måler 6-8 mm.

Stribet Kornsmælder (Agriotes lineatus) adskilles normalt let ved de lyse dækvingestriber, men den kan også have mere eller mindre ensfarvede dækvinger. Sådanne eksemplarer adskilles ved at have mere blank overside, smallere pronotum samt længere og mere tilspidsede dækvinger.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er meget almindelig.
Mørk Kornsmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses primært april-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Mørk Kornsmælder baseret på Naturbasens observationer:
Mørk Kornsmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mørk Kornsmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Æglægning finder sted i juni og starten af juli. Larven lever i jorden ved planterødder og er kendt for at kunne gøre stor skade på afgrøder. Larvestadiet varer ca. 5 år. Forpupningen finder sted i løbet af juli-august og den nye generation kommer frem i august-september og overvintrer herefter.

Levested

: Marker, haver, enge, overdrev mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: