Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Thomas  Thelle
    Foto: Thomas Thelle
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Svær at bestemme!

Der findes en række Eusphalerum-arter, som er svære at bestemme.

Atlas

: Eusphalerum torquatum overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: Ca. 2,2-3 mm. Overvejende rødgul. Halsen, scutellum, bagbrystet og bagkroppen er sorte eller sortbrune. Følehornene er ofte lidt mørkere mod spidsen.

Hovedet er bag de fremstående øjne halsformet indsnørret. Pronotum er netmasket mikrochagrineret samt meget fint og spredt punkteret. Pronotums form varierer lidt, men siderne er fra midten mod baghjørnerne normalt omtrent rette eller meget svagt indbuede. Dækvingerne er ret kraftigt og tæt punkterede, hos hunnen med bagtil udtrukne sømspidser. Følehornene er fortykkede mod spidsen. Hannens forfødder er stærkere udvidede end hos hunnen. Bagfødderne er over halvt så lange som bagskinnebenene, kloledet er ca. så langt som alle de foregående led tilsammen.

Foto i høj kvalitet: danbiller.dk/beetle/5779

Eusphalerum torquatum
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Forveksling

: Hannen af Eusphalerum sorbi ligner en del ved første øjekast, da den også er rødgul med sort bagkrop. Den har dog rødgult scutellum og højst lidt mørkere hals. Derudover har den rødgult bagbryst og bredere krop. Pronotum er bredere og anderledes formet, normalt med tydeligt rundede sider helt til baghjørnerne. Foto af arten i høj kvalitet (hunnen med lysere bagkrop): danbiller.dk/beetle/5776

Eusphalerum luteum adskilles let ved at være ensfarvet rødgul, dog ofte med lidt mørkere følehorn mod spidsen.

Anthobium unicolor ligner lidt, men er meget bredere, har tydeligt punkteret pronotum, lys bagkrop og findes ikke i blomster.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er almindelig.
Eusphalerum torquatum - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj til starten af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Eusphalerum torquatum baseret på Naturbasens observationer:
Eusphalerum torquatum - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Eusphalerum torquatum - månedlig fordeling

Biologi

: Arten træffes på blomster, og ses her ofte i stort antal.

Levested

: Enge, overdrev, skovbryn mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1951: Danmarks Fauna 57, Rovbiller 1. del.

De senest indberettede arter i Naturbasen: