Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Jakob Sørensen
    Foto: Jakob Sørensen

Atlas

: Litargus connexus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,3-2,8 mm.

Farvetegning: Kroppen er sort med gule siderande på pronotum og gul tegning på dækvingerne bestående af tværbånd fortil, som ofte er reduceret til flere små pletter, et bag midten og en spidsplet. Benene og følehornene er gule eller gulbrune, sidstnævnte normalt med mørkere kølle.

Kropsform og øvrige karakterer: Kroppen er aflang og noget flad, overalt dækket af nedliggende behåring. Følehornskøllen er 3-leddet. Pronotum er ca. dobbelt så bredt som langt, bredest bagtil og så bredt som dækvingerne. Pronotums og dækvingernes punktur er uregelmæssig, ret fin og tæt.

Litargus connexus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Den kan minde lidt om arter af slægten Mycetophagus, men de kan dog let adskilles ved at have punktrækker på dækvingerne og kraftigere følehorn med 4- eller 5-leddet kølle. Desuden er de større, idet de måler 3,5-6 mm, og der er ingen af arterne, som har de tydeligt afgrænsede gule sider på pronotum.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet undtagen Nordvestjylland og Bornholm. Den er ret almindelig.
Litargus connexus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes under bark det meste af året, men den er noget fåtallig i sensommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Litargus connexus baseret på Naturbasens observationer:
Litargus connexus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Litargus connexus - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er med den flade form tilpasset et liv under barken på løvtræer, hvor den lever i svampeinficeret ved. Den foretrækker især bøg, eg og birk. Den er også fundet talrigt i den trælevende svamp, Daldinia decipiens, på birkegrene.

Levested

: Løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: