Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Poul Ulrik
    Foto: Poul Ulrik
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Mathias Holm
    Foto: Mathias Holm

Atlas

: Malthinus frontalis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-4,5 mm. Benene er brungule, ofte med lidt mørkere fødder og skinneben. Følehornene er sorte med brungul rod. Kroppen er helt sort, undtagen hovedets forreste del, som i varierende udstrækning er gullig.

Hovedet er stort med stærkt hvælvede øjne og er bagtil halsformet indsnørret. Pronotum er bredere end langt med svagt rundede sider, forhjørnerne er næsten afrundede og baghjørnerne er normalt lidt spidsvinklede. Dækvingerne er lidt forkortede, punkturen er svag.

Malthinus frontalis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: De største forvekslingsmuligheder finder vi hos de sorte Malthodes-arter, med manglende gul dækvingespids. De har mere tydeligt afsatte forhjørner på pronotum, og de fleste af arterne har normalt sort følehornsrod og mørkere ben. Desuden har de ikke gult forhoved.

De 3 sorte Rhagonycha-arter (atra, elongata og gallica) adskilles ved at alle lår er sorte og ved at hovedet er helt sort. Desuden er blandt andet pronotums form væsentligt anderledes.

Malthinus biguttatus adskilles let ved den gule dækvingespids.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Sønderjylland, men den er ikke almindelig.
Malthinus frontalis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-juli

Tidsmæssig fordeling

af Malthinus frontalis baseret på Naturbasens observationer:
Malthinus frontalis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Malthinus frontalis - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet skove, hvor larven lever i dødt ved. Det voksne dyr kan træffes på træer og buske, samt i urtevegetation.

Levested

: Løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: