Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Nico Pantaleoni
    Foto: Nico Pantaleoni
  • Fotograf: Nico Pantaleoni
    Foto: Nico Pantaleoni

Atlas

: Spraglet Damløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-6,5 mm. Kendelig ved at dækvingerne bagtil er ensfarvet sorte, kun med lysere rande, og fortil rødgule.

Følehornene er sorte, 1. og 2. led er rødgule, benene er ensfarvede rødgule. Hovedet er sort. Pronotum er rødgult, lidt bredere end langt med jævnt rundede sider samt afrundede for- og baghjørner. Dækvingerne har ret kraftige længdestriber, stribemellemrummene er bagtil tilsmalnede og stærkere hvælvede.

Spraglet Damløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Nielsen

Forveksling

: De største forvekslingsmuligheder vil være de rødtegnede Badister-arter der ved første øjekast ligner en del i farve og form. De adskilles dog ved altid at have et rødgult parti bagerst på dækvingerne, der er omgivet af sort. Desuden er pronotumformen anderledes hos disse arter, og 2. følehornsled er sort.

Udbredelse

: Fundet i alle landsdele på nær Nord- og Nordvestjylland. En relativt sjælden art. Efter tidligere at have været meget sjælden, har den siden 70´erne været i fremgang, og det kan derfor forventes at den i fremtiden dukker op på flere nye lokaliteter
Spraglet Damløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-september

Tidsmæssig fordeling

af Spraglet Damløber baseret på Naturbasens observationer:
Spraglet Damløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spraglet Damløber - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på åben og fugtig lerbund. Findes ofte ved planterødder eller under sten. Yngler i foråret.

Levested

: Ved bredder af søer og vandhuller, i lergrave og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: