Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bo  Valeur
    Foto: Bo Valeur
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen

Atlas

: Liden Busksmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8-10 mm. Forkroppen er sortbrun eller brunlig, i hvert fald pronotums for- og baghjørner er normalt lysere. Dækvingerne er gulbrune. Oversiden er grågult behåret. Følehornene er sorte eller brunlige med gullig rod. Benene er gullige.

Kroppen er temmelig smal. 3. følehornsled er tydeligt længere end 2. led. Hovedet har kun kort fremspringende pandekant.

Pronotum er lidt længere end bredt, blankt samt spredt og meget fint punkteret. Siderne er meget svagt rundede og bagtil kun svagt indbuede. Baghjørnerne er korte og ret spidse. Dækvingerne er lidt bredere end pronotum.

Liden Busksmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kenneth Persson

Forveksling

: Den kan især forveksles med Sortstribet Busksmælder (Athous vittatus), som også har lyse ben og normalt lys følehornsrod og pronotumbaghjørner. Den kan adskilles ved at pronotum er meget tættere punkteret og ved at 3. følehornsled ikke eller kun er meget lidt længere end 2. led. Desuden er den kraftigere og gennemsnitligt lidt større (9-11 mm). Ofte er dækvingerne sorte langs dækvingesømmen og sideranden, hvilket aldrig er tilfældet hos Liden Busksmælder.

Rødhalet Busksmælder (Athous haemorrhoidalis) adskilles let ved at være større, kraftigere og mørkere.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er meget almindelig.
Liden Busksmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Liden Busksmælder baseret på Naturbasens observationer:
Liden Busksmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Busksmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i skovbunden, hvor føden består af diverse smådyr. Forpupning finder sted juli-august. Det voksne dyr klækkes noget senere, og forbliver i puppelejet indtil næste forsommer.

Levested

: Skov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: