Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå

Atlas

: Storøjet Hindbærbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4,5-5 mm. Kroppens farve er varierende. Ofte er den brunrød med gullig behåring, men den kan også være sort eller brungul og have rødlig behåring.

Kroppen er aflang og ret hvælvet. Følehornene er 11-leddede med en 3-leddet kølle. Hovedet er meget smallere end pronotum, øjnene er relativt store og når betragtet oppefra mindst så lange som 1.-4. følehornsled tilsammen. Pronotum er på det bredeste sted næsten dobbelt så bredt som det på midten er langt. Dækvingerne er lidt bredere end pronotum.

Storøjet Hindbærbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Forveksling

: Familiens eneste anden art, Hindbærbille (Byturus tomentosus), forveksles ofte med B. ochraceus. Hindbærbille kendes på at have mindre øjne, som kun er ca. så lange som 1.-3. følehornsled tilsammen. Derudover har den et smallere pronotum, som kun er 2/3 bredere end det på midten er langt.

Hindbærbille er også meget varierende i farven, men den har ikke eller kun meget sjældent rødlige dækvinger. Desuden er den mindre, idet den måler 3,8-4,3 mm.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle landsdele og er de fleste steder meget almindelig. I Vest- og Nordvestjylland er den dog mere spredt forekommende.
Storøjet Hindbærbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli, specielt i sidste halvdel af maj og starten af juni.

Tidsmæssig fordeling

af Storøjet Hindbærbille baseret på Naturbasens observationer:
Storøjet Hindbærbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Storøjet Hindbærbille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i Feber-Nellikerod. Det voksne dyr kan træffes på blomsterne af værtsplanten samt en lang række andre planter, heriblandt arter af Ranunkelfamilien, mælkebøtter mm.

Levested

: Haver, parker, skove og skovbryn mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København

coleo-net.de:

www.coleo-net.de...byturus

De senest indberettede arter i Naturbasen: