Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Langhornet Bladbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-5 mm. Kendetegnet ved den ret smalle og blankt sorte krop, gule ben og lange følehorn, især hos hannen.

Hovedet er hos hannen i hvert fald så bredt som pronotum, med udstående og store øjne. Hos hunnen er hovedet smallere end pronotum, med mindre øjne. Pronotum er tydeligt smallere end dækvingerne og meget blankt. Dækvingerne er fint og tæt punkterede, hos hannen parallelsiddede, hos hunnen lidt udvidede bagtil. Følehornene er sorte med gul rod, hos hannen betydeligt længere end kroppen, hos hunnen ca 3/4 så lange som kroppen.

Langhornet Bladbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jakob Sørensen

Variation

: Pronotums bagrand kan sjældent være smalt gul.

Forveksling

: Bør ikke kunne forveksles med andre arter. Slægtens anden art, Luperus flavipes, ligner meget i formen, men adskilles let ved rødgult pronotum.

Udbredelse

: Fundet i alle landsdele på nær Bornholm. Ret almindelig i det meste af udbredelsesområdet.
Langhornet Bladbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-september, især juni-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Langhornet Bladbille baseret på Naturbasens observationer:
Langhornet Bladbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Langhornet Bladbille - månedlig fordeling

Biologi

: Det voksne dyr lever især på birk og pil, men er også kendt fra flere andre løvtræer. Larven derimod lever i jorden hvor den ernærer sig af græsrødder. Den overvintrer som larve og forpupper sig i foråret

Levested

: Findes primært på fugtig bund i moser, åben skov, fugtige heder mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

thewcg.org.uk:

www.thewcg.org.uk...0180

De senest indberettede arter i Naturbasen: