Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas
  • Fotograf: Bo  Valeur
    Foto: Bo Valeur
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Tropiphorus elevatus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5,5-6,3 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppen er sort, på oversiden med brunlig skælklædning. Dækvingerne har pletvis lysere skælklædning samt mørkere pletter med sparsom skælklædning. Følehornene og benene er mere eller mindre brunlige.

Snuden er bredere fortil end på midten. Øjnene er ret flade, set fra siden adskilt mindst lige så langt fra hovedets overrand som fra dets underrand. Pronotum er bredere end langt med en fin længdekøl på midten.

Dækvingerne er korte og hvælvede, over skuldrene tydeligt bredere end pronotums rod. Skuldervinklen er fremspringende. Stribemellemrummene er skiftevis flade og hvælvede. De hvælvede stribemellemrum har hver en række med korte børster. Sømmen er bagtil noget kølformet ophævet.

Lårene er utandede. Kløerne er sammenvoksede ved roden.

Tropiphorus elevatus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Slægtens to øvrige arter, T. terricola og obtusus, adskilles ved at have ensartede, flade stribemellemrum. Desuden mangler T. terricola opstående dækvingebørster og obtusus har smallere dækvinger over skuldrene, idet de her kun er ca. så brede som pronotums rod.

Barynotus-arterne kan ligne en del ved første øjekast. Slægten adskiller sig dog ved at pronotum mangler længdekøl og i stedet har en antydet længdefure, ved at kløerne ikke er sammenvoksede ved roden mm. B. moerens har også skiftehvis flade og hvælvede stribemellemrum (i modsætning til slægtens to andre arter, B. obscurus og squamosus), men har mange små og uregelmæssigt placerede børster på de hvælvede stribemellemrum. Alle arterne er større (mindst 7,5 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen)

Lucerneøresnudebille (Otiorhynchus ligustici) kan måske ligne lidt ved først øjekast, men den har ikke ophøjede stribemellemrum og mangler tydelige dækvingestriber. Derudover har den længere følehorn og er væsentigt større (9-12 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen)

Udbredelse

: Almindelig fra den østlige halvdel af Jylland og østover.
Tropiphorus elevatus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes det meste af året, men særligt i april-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Tropiphorus elevatus baseret på Naturbasens observationer:
Tropiphorus elevatus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tropiphorus elevatus - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på Almindelig bingelurt.

Den antages at formere sig partenogenetisk i vores egne og kan, ligesom slægtens andre arter, ikke flyve eftersom flyvevinger mangler.

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: