Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ole Martin
  Foto: Ole Martin
 • Fotograf: Martin Trautmann
  Foto: Martin Trautmann
 • Fotograf: Martin Trautmann
  Foto: Martin Trautmann

Atlas

: Håret Mariehøne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-3,5 mm. Kroppen er bredt oval, noget hvælvet og dækket af hhv. kort nedliggende behåring og lidt længere skråt opstående behåring. Følehornene og benene er rødgule. Hovedet er hos hannen rødgult, hos hunnen sort. Pronotum er sort, siderandene er i hvert fald fortil lyse. Hver dækvinge har 2 røde og runde pletter, den ene er placeret lidt foran midten mens den anden er mindre og placeret foran spidsen.
Håret Mariehøne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Forveksling

: Den sjældne Scymnus frontalis har også behåret overside og kan have 4 røde dækvingepletter, men her er den forreste plet placeret længere fremme på dækvingerne og er udvidet fortil, ikke rund. Desuden har den smallere hoved og anderledes pronotumform.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele, men den er ikke helt almindelig.
Håret Mariehøne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Håret Mariehøne baseret på Naturbasens observationer:
Håret Mariehøne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Håret Mariehøne - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever af bladlus og antages at være myrmekofil, i hvert fald til en hvis grad, idet den primært træffes i bladluskolonier, der kontrolleres af myrer. Myrerne har interesse i at passe på bladlusene, da disse efterlader honningdug, som myrerne spiser. Men larven af Håret mariehøne har en form og et bevægelsesmønster, der gør at myrerne ikke betragter larven som en trussel. Samtidigt er den formentlig i stand til at udseende stoffer, der narrer myrene til at tro, at den er venligtsindet.

Levested

: Overdrev, kystskrænter, ruderater og lignende. Ofte på tørre og sandede lokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

A natural history of ladybird beetles:

books.google.dk/books...

De senest indberettede arter i Naturbasen: