Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Michael Straarup Nielsen
    Foto: Michael Straarup Nielsen
  • Fotograf: Lars S. Madsen
    Foto: Lars S. Madsen
  • Fotograf: Hanne  bjørnhart
    Foto: Hanne bjørnhart

Atlas

: Lille Guldløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 13-16 mm. Vores mindste Carabus- art, men dog en ret stor løbebille. Kroppen og hovedet er metalgrønt og kobberfarvet. 3 mørke, næsten sorte, forhøjede ribber langs hver dækvinge. Benene og antennerne er sorte.
Lille Guldløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Straarup Nielsen

Variation

: Fordelingen af den metalgrønne og kobberfarven kan variere. Sjældent ses eksemplarer, der er overvejende kobberfarvede.

Forveksling

: Sammenholdt med levestedet kan arten ikke forveksles med andre. Stor guldløber (Carabus auratus), der ikke har samme levested og som i Danmark kun er kendt fra Ærø, Langeland og Als i nyere tid, kan overfladisk minde om Lille guldløber, men har antenner og ben, der er orange inderst i modsætning til Lille guldløbers sorte ben og antenner. Desuden er længderibberne på dækvingerne mindre fremtrædende og ikke mørke på Stor guldløber.

Udbredelse

: Tidligere fandtes arten på flere af øerne og var ret udbredt på Sjælland, men i dag findes den især i Jylland, hovedsageligt nær vestkysten, men holder stadig stand på enkelte jyske indlandslokaliteter. Meget overraskende er der dog nyere fund på øerne (fra 2014), hvor den er fundet fåtalligt på Sjælland (Eskebjerg Vesterlyng) og på Møn (Ulvshale). Arten er også gået kraftigt tilbage i de fleste andre europæiske lande.
Lille Guldløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten er en forårs- og forsommerart der kun sjældent ses som imago på andre tidspunkter af året. Victor Hansen angiver den som sjælden i august-september. Arten kan dog overvintre som voksen og kan derfor i teorien findes hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Guldløber baseret på Naturbasens observationer:
Lille Guldløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Guldløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er ligesom Stor guldløber overvejende dagaktiv i modsætning til de fleste andre Carabus-arte, som oftest er fremme i de mørke timer. Parringen finder sted i foråret. Udviklingen er angivet til at være kort (iflg. Turin), kun 35-40 dage inklusive 8-9 dages puppetid. Turin angiver endvidere, at arten er aktiv som imago før overvintringen. Arten er som de andre Carabus-arter et rovdyr, der tager hvad den kan fange af smådyr på jordbunden.

Levested

: Lille guldløber findes på de magre jorde, hovedsageligt heder og hedemoser. I nogle områder foretrækker arten de våde moseområder, mens den i andre foretrækker tørre hedeflader.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Turin, H, 2003: The Genus Carabus in Europe.

Hansen, V, 1968: Danmarks Fauna 76.

Bangsholt, F, 1983: Sandspringernes og løbebillernes udbredelse og forekomst i Danmark ca. 1830-1981.

DMUs rødliste.

De senest indberettede arter i Naturbasen: