Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mogens Hansen
    Foto: Mogens Hansen
  • Fotograf: Gert Rasmussen
    Foto: Gert Rasmussen
  • Fotograf: Gert Rasmussen
    Foto: Gert Rasmussen

Atlas

: Andrion regensteinense overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-5,5 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Oversiden er normalt gråligt eller brunligt skælklædt, ofte med bare og blankt sorte partier på dækvingerne. På pronotum er skælklædningen primært begrænset til siderne samt en midtstribe. Benene og følehornene er normalt sorte, følehornenes 1. led og skinnebenene er dog ofte lysere. Øjnene er tydeligt hvælvede. Pronotums sider er kraftigt rundede og dækvingerne har lang opstående behåring.
Andrion regensteinense
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Carlsen

Forveksling

: Der findes 3 arter på gyvel, som ved første øjekast måske kan minde lidt om A. regensteinense, nemlig Charagmus gressorius, Charagmus griseus og Sitona striatellus. Disse adskilles dog let ved at mangle dækvingernes lange og opstående behåring (S. striatellus har meget kort opstående dækvingebehåring). De to førstnævnte kan yderligere adskilles ved at være større og ved at have mere tilspidsede dækvinger. Der er desuden nogle Sitona-arter, som ikke lever på gyvel, der også har opstående dækvingebehåring, men de adskilles alle ved, at have væsentligt svagere rundede pronotumsider. Den mest almindelige af disse arter, Kløverbladrandbille (Sitona hispidulus), adskilles yderligere ved at have helt flade øjne.

Udbredelse

: Arten er udbredt og ret almindelig i Jylland, undtagen Nordjylland, samt på det nordligste Sjælland. I den øvrige del af landet er den sjælden eller manglende. Arten er aldrig fundet på Sydsjælland, Lolland-Falster eller Bornholm.
Andrion regensteinense - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes det meste af året, men er især talrig i efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Andrion regensteinense baseret på Naturbasens observationer:
Andrion regensteinense - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Andrion regensteinense - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på gyvel. Larven lever af plantens rødder og rodknolde.

Levested

: Sandede og lysåbne lokaliteter, f.eks. heder, vejskråninger, grusgrave og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: