Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen

Atlas

: Kompostløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-3 mm. Benene og følehornene er gullige. Kroppen er rødgul eller brungul med i hvert fald bagtil sort hoved og mørk dækvingespids.

Kroppen er ret blank og ikke synligt punkteret. Pronotum er bredere end langt og tilsmalnet bagud, baghjørnerne er stumpvinklet afrundede. Dækvingerne har kun fortil meget svagt antydede striber.

Kompostløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Bør ikke kunne forveksles med andre arter, slet ikke levestedet taget i betragtning.

Udbredelse

: Den blev første gang fundet i Danmark i 1948 og har siden bredt sig bredt sig kraftigt, således at den nu er kendt fra alle landsdele på nær Nord- og Nordvestjylland samt Bornholm. Den betragtes dog ikke som værende helt almindelig, men den er formentlig noget overset.
Kompostløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært juni-november.

Tidsmæssig fordeling

af Kompostløber baseret på Naturbasens observationer:
Kompostløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kompostløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever i kompost, hvor den normalt findes, men den bliver også tiltrukket af lys og kan således findes omkring lyskilder om aftenen. Overvintrer formentlig som voksen.

Levested

: Haver, parker og andre områder hvor der samles kompost.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

De senest indberettede arter i Naturbasen: