Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Mette Birkholm
    Foto: Mette Birkholm
  • Fotograf: Mette Birkholm
    Foto: Mette Birkholm

Atlas

: Rød Skivebuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 9-11 mm. En karakteristisk træbuk der er kendetegnet ved oversidens silkeskinnende røde behåring, der især på dækvingerne er meget tæt.

Følehorn og ben sorte, fødderne lidt lysere. Benene er kraftige med fortykkede lår. Den silkeskinnende røde behåring er på hovedet noget spredt, hvorfor hovedet fremstår overvejende sort, på pronotum er behåringen pletvist tæt. Pronotums sidder er stumpvinklet udvidet bag midten. Hannens følehorn er noget længere end dækvingerne, hos hunnen lidt kortere end dækvingerne.

Rød Skivebuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Variation

: Tætheden af hovedets og pronotums behåring kan variere.

Forveksling

: Arten bør som udgangspunkt ikke kunne forveksles med andre arter.

For nybegynderen vil Sorthovedet kardinalbille og Lille kardinalbille måske kunne forveksles, men de har en helt anderledes kropsbygning. Blandt andet har de væsentligt kortere følehorn med kamdannelser, meget slankere ben, et tydeligt indsnøret halsparti mm.

Udbredelse

: Kendt fra Østjylland, Nordjylland, Fyn, Sjælland og Lolland-Falster. Tidligere en meget sjælden art, men den har i de senere år været under udbredelse og er efterhånden ret almindelig på Sjælland og Lolland. Sjælden i Jylland og på Fyn.
Rød Skivebuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-juni

Tidsmæssig fordeling

af Rød Skivebuk baseret på Naturbasens observationer:
Rød Skivebuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Skivebuk - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler næsten udelukkende i eg. Larven lever under barken på nyligt døde grene og stammer. Søger kun sjældent til blomster.

Af snyltehvepse associeret med arten kan blandt andet nævnes den flotte Xorides praecatorius www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Levested

: Løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

cerambyx.uochb.cz:

www.cerambyx.uochb.cz/pyrrhidium_sanguineum.php

De senest indberettede arter i Naturbasen: