Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas
  • Fotograf: Tania Jensen
    Foto: Tania Jensen
  • Fotograf: Tania Jensen
    Foto: Tania Jensen

Atlas

: Månetorbist overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde 17-23 mm. Imago er blank sort, både på over- og undersiden. Dækvingerne er længdestribede med otte tydelige striber på hver. Den har et opadrettet horn i panden, som er forholdsvis langt og spidst hos hannen, mere kort og afstudset hos hunnen. Forbrystet er brat nedfaldende fortil.
Månetorbist
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Thomas

Variation

: Størrelsen og hornets udvikling varierer en del som ovenfor nævnt.

Forveksling

: Den kan overfladisk minde om Trehornet skarnbasse (Typhaeus typhoeus), hvor hannen dog har tre fremadrettede horn, og hunnen har fremtrukne forhjørner på forbrystet. Den har endvidere rødlig behåring, og ikke nær så lange børster, som vore skarnbasser.

Udbredelse

: Månetorbist er kendt fra 15-20 lokaliteter i det sydøstlige Danmark, men er gået stærkt tilbage igennem flere årtier. Efter at været fundet på Røsnæs og Samsø i 1982 har der været flere forgæves eftersøgninger sidenhen, og den blev anset for forsvundet, indtil Morten D.D. Hansen og Lars S. Madsen genfandt den på Samsø i maj 2009. Også i vore nabolande er den generelt truet eller forsvundet. I Sverige har den stadig bestande i det østlige Skåne, i Blekinge samt på Øland.
Månetorbist - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er især fremme i foråret og sent på sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Månetorbist baseret på Naturbasens observationer:
Månetorbist - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Månetorbist - månedlig fordeling

Biologi

: Den har avanceret yngelpleje, idet larverne lever af en gødningssubstans, som af forældredyrene er bragt ned i en hule under jorden. Her former de gødningen til 7-8 boller, hvorefter der lægges et æg inden i hver bolle. Larven udvikles derinde. Den har således en meget lav formeringsrate.

Levested

: Den lever på varmepræget, tørt og sandblandet terræn, i reglen af overdrevsagtig karakter, hvor den ernærer sig af gødning fra kvæg, får og heste.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bergsøe, V., 1915: Fra Mark og Skov. Bd. 1.

Hansen, V., 1925: Torbister. Danmarks Fauna. Bd. 29.

Jørum, P., 2005: Torbister. Den Danske Rødliste. www.dmu.dk

Jørum, P., 2007: Findes månetorbist, Copris lunaris (Linnaeus, 1758) fortsat i Danmark? Ent. Meddr. 74: 135-145

De senest indberettede arter i Naturbasen: