Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bent Svensson
    Foto: Bent Svensson
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå

Atlas

: Apion radiolus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-2,8 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Benene, følehornene, hovedet og pronotum er sorte. Dækvingerne har metalgrønt eller metalblåt skær.

Kroppens behåring er ret tynd, men tydelig, på hver side af scutellum er behåringen tættere og danner en lille hvid plet. Følehornene er ikke pludseligt bøjede efter 1. led og svøben er 7-leddet. Snuden er tydeligt krummet, hos hannen så lang som pronotum og ret tyk, hos hunnen næsten så lang som hovedet og pronotum tilsammen og meget slankere. Pronotum er ca. så langt som bredt med ret kraftig og tæt punktur, bagtil med en kort, fin og ikke ret tydelig midtfure. Dækvingernes striber er fine og ret fint punkterede.

Apion radiolus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Arne Herløv Petersen

Forveksling

: Der er flere Apion-arter med metalblå dækvinger, men på foderplanterne katost (Malva sp.) og stokrose (Althaea sp.) er der kun en forvekslingsmulighed, nemlig Apion aeneum.

Den adskilles let ved at have en tydelig bred og dyb længdefure mellem øjnene. Desuden er behåringen mindre tydelig og pronotums midtfure tydeligt kraftigere og dybere. Den har i øvrigt typisk tydeligere metalskær på dækvingerne og dækvingernes striber er ikke synligt punkterede.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er ret almindelig.
Apion radiolus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Apion radiolus baseret på Naturbasens observationer:
Apion radiolus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Apion radiolus - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på katost (Malva sp.) og stokrose (Althaea sp.). Larven udvikles i stænglen.

Levested

: Primært nær bebyggede arealer, f.eks. i haver, men også ved veje og steder med udsåede frøblandinger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: