Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Tina  Sperling
    Foto: Tina Sperling
  • Fotograf: Rosemaria Rex
    Foto: Rosemaria Rex

Atlas

: Sandgråsnude overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-9 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Benene er sorte med brunlige fødder, forskinnebenenes spids er udvidet på ydersiden. Følehornene er brunlige, de yderste svøbeled er tværbrede (leddene lige op til følehornskøllen). Oversiden er beklædt med grå, gråbrune eller brune skæl med iblandede opstående og fine hvide hår. Snuden er lidt bredere end lang, øjne er noget hvælvede. Pronotum er ca. en halv gang bredere end langt, meget smallere end dækvingerne. Dækvingerne har fine punktstriber og er stærkt hvælvede med stærkt rundede sider
Sandgråsnude
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tina Sperling

Forveksling

: Største forvekslingsmulighed er Attactogenus plumbeus. Den adskilles ved at forskinnebenets spids ikke er udvidet på ydersiden, ved at snuden er lidt længere end bred, bagtil med et tydeligt tværindtryk og ved at de yderste svøbeled er ca. så lange som brede. I øvrigt er behåringen kortere og nedliggende og dækvingernes punkstriber er kraftigere.

Kan i øvrigt overfladisk ligne nogle af Strophosoma-arterne, som dog alle har smallere og mindre rundede dækvinger, bredere snude, slankere følehorn mm.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Sandgråsnude - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli

Tidsmæssig fordeling

af Sandgråsnude baseret på Naturbasens observationer:
Sandgråsnude - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sandgråsnude - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er polyfag og lever på mange forskellige planter

Levested

: Tilknyttet sandede lokaliteter, f.eks. klitter og strande, men også heder og overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: