Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kjeld Brem
    Foto: Kjeld Brem
  • Fotograf: Jesper Hjelme
    Foto: Jesper Hjelme
  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh

Atlas

: Båndet Tandbuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 13-21 mm. En karakteristisk art med de to gule tværbånd på dækvingerne, og den blanke overside med spredt og fin behåring.

Kroppen er overvejende sort med metalskær. Følehornene og benene er brunrøde, lårene og skinnebenene er mørkere mod spidsen. Pronotum har en kraftig og spids sideknude på hver side. Dækvingernes to skrå gule tværbånd er placeret hhv. foran og bag ved midten. Dækvingernes spidsparti og siderandene er rødlige. Ofte er det røde sideparti ved midten udvidet til et tværbånd mellem de to gule tværbånd.

Følehornene er hos hannen ca så lange som dækvingerne, hos hunnen lidt kortere.

Båndet Tandbuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Andreas Boe

Variation

: De gule tværbånd på dækvingerne varierer i form. Oftest er dækvingernes rødlige farve begrænset til siderandene, men den kan også næsten omslutte de gule tværbånd.

Forveksling

: De gule tværbånd på dækvingerne og den blanke krop med kun fin behåring, gør at den ikke kan forveksles med andre danske arter.

Udbredelse

: Den er fundet i alle landsdele pånær Nordvestsjælland og er generelt sjælden i den østlige del af landet. På Fyn og i Jylland er den almindelig de fleste steder.
Båndet Tandbuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De voksne dyr er aktive fra sidst i april til slutningen af juni, men da den overvintrer som voksen, kan den også findes i puppekammeret i stubbe og stammer i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Båndet Tandbuk baseret på Naturbasens observationer:
Båndet Tandbuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Båndet Tandbuk - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler i løv- og især nåletræ, gerne i fugtigt og mørt ved med angreb af andre vedgnavende insekter. Larven lever i barken eller mellem barken og veddet af stubbe og stammer. Larven er normalt toårig. Forpupningen finder sted om sommeren og det voksne dyr overvintrer i puppekammeret. I det efterfølgende forår kommer de første dyr frem i slutningen af april og maj. Her kan den både findes kravlende på stammer og stubbe samt på blomster, f.eks. hvidtjørn.

Levested

: Primært nåleskov, men kan også findes i løvskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: