Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Bo  Valeur
    Foto: Bo Valeur
  • Fotograf: Jan Toft
    Foto: Jan Toft

Atlas

: Båndet Barkbuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 10-14 mm. Følehornene og benene er brunlige, sidstnævnte med mørkere lår. Kroppen er sort med gulbrune eller brunlige dækvinger. Dækvingerne har fortil et tydeligt afgrænset og lysere parti som følge af tæt lys behåring.

Lårene er tydeligt fortykkede. Øjnene har et dybt indsnit således at de næsten er tvedelte. Pronotum er som regel kun meget lidt bredere end langt, lige foran roden svagt indbuet og baghjørnerne derfor tydeligt afsatte. Hver dækvinge har 2 længderibber.

Båndet Barkbuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bo Valeur

Variation

: Kan meget sjældent være ensfarvet sort.

Forveksling

: Kan forveksles med Granbarkbuk (Tetropium castaneum) og Lærkebarkbuk (Tetropium gabrieli). Begge kan adskilles ved at den lyse behåring forrest på dækvingerne er mindre udpræget og ikke tydeligt afgrænset. Desuden er pronotums midte blankere hos begge arter.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Bornholm.
Båndet Barkbuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Båndet Barkbuk baseret på Naturbasens observationer:
Båndet Barkbuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Båndet Barkbuk - månedlig fordeling

Biologi

: Helt overvejende tilknyttet gran, kun sjældent andre nåletræer. Her lever larven primært under barken på de nedre dele af syge eller nyligt døde træer. Det voksne dyr kan findes kravlende på yngletræet eller under barken.

Af snyltehvepse associeret med arten kan blandt andet nævnes den flotte Xorides praecatorius www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Levested

: Nåleskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: