Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ulf Bjerre
  Foto: Ulf Bjerre
 • Fotograf: Tina Sperling
  Foto: Tina Sperling
 • Fotograf: Tina Sperling
  Foto: Tina Sperling

Atlas

: Strandådselbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 9-12 mm. Benene er sorte. Følehornene er ligeledes sorte, dog undertiden med rødbrun rod, 7. led er ikke eller kun meget lidt bredere end 6. led. Hoved og pronotum er tæt hvidgråt eller gulligt behårede, pronotum dog med iblandede tyndt sort behårede pletter. Scutellum har udbredt gul behåring, også på midten, bagtil med to små mørkt behårede pletter. Dækvingerne er matte med fin og spredt punktur og 3 længderibber foruden sømribben. Skulderen er afrundet og spidsen er hos hannen afstudset, hos hunnen svagt tilspidset.
Strandådselbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tina Sperling

Forveksling

: Den største forvekslingsmulighed vil være den almindeligere Lappet ådselbille (Thanatophilus sinuatus). Den adskilles ved at have tandformet fremstående skuldervinkel, og ved at scutellum kun er gult behåret langs siderne uden to mørkt behårede pletter. I øvrigt har den mere tværbredt 7. følehornsled som er meget bredere end 6. led. Hunnen er yderligere kendetegnet ved at dækvingerne bagtil er tydeligt tilspidset med en kraftig indbugtning på ydersiden

Rynket ådselbille (Thanatophilus rugosus) kan også forveksles, men den er kendelig ved dækvingernes mange blanke og flade knuder.

Matsort ådselbille (Aclypea opaca) adskiller sig ved at være gult behåret på hele oversiden, og har i øvrigt en anderledes kropsbygning, blandt andet er hovedet bredere og ikke pludseligt tilsmalnet bag øjnene som hos Thanatophilus-arterne.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Vestjylland og Bornholm. På Fyn er den ikke fundet efter 1960. En sjælden art, som i Danmark er rødlistet NT.
Strandådselbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Strandådselbille baseret på Naturbasens observationer:
Strandådselbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strandådselbille - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på ådsler.

Levested

: Stiller større krav til levestedet end slægtens andre arter, idet den foretrækker lysåben, gerne sandet bund, f.eks. ved søbredder, strande, strandenge og strandoverdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1968. Danmarks Fauna 77 Biller XXV. Ådselbiller, stumpbiller mm. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: