Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Tania Jensen
    Foto: Tania Jensen
  • Fotograf: Tania Jensen
    Foto: Tania Jensen

Atlas

: Lille Løvsnudebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-4,5 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Følehornene er rødbrune, ofte med mørkere kølle, de yderste svøbeled er tværbrede, 2. svøbeled er længere end 1. svøbeled. Benene er rødbrune med mørkere lår, sidstnævnte er utandede. Snuden er lidt bredere end lang, mellem følehornsfurerne (ved følehornenes indledningssted) ca. halvt så bred som panden mellem øjnene. Øjnene er hvælvede og tydeligt udstående. Pronotums sider er beklædt med aflange metalgrønne skæl. Dækvingerne er blankt sorte og mangler skælklædning, men har korte og rækkevist ordnede hår. Punktstriberne er kraftige og skuldrene er tydeligt fremstående. Dækvingerne er over skuldrene tydeligt bredere end pronotum
Lille Løvsnudebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ebbe Kristensen

Forveksling

: Med den grønne skælklædning på pronotums sider adskilles den let fra alle andre snudebiller med blankt sorte dækvinger. Slidte eksemplarer af Pæreløvsnudebille (Phyllobius pyri) kan dog have overvejende sorte dækvinger, men den har mørkere følehorn.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Vestjylland. Almindelig i den sydlige og østlige del af landet, mere spredt forekommende i den øvrige del.
Lille Løvsnudebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-juli

Tidsmæssig fordeling

af Lille Løvsnudebille baseret på Naturbasens observationer:
Lille Løvsnudebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Løvsnudebille - månedlig fordeling

Biologi

: Det vokne dyr lever på diverse løvtræer, heriblandt slåen og pil. Larven lever frit i jorden, hvor den spiser planterødder.

Levested

: Kan både findes i skov og i mere åbne naturtyper, såfremt der er løvtræer på lokaliteten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: