Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kevin Kuhlmann Clausen
    Foto: Kevin Kuhlmann Clausen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Tania Jensen
    Foto: Tania Jensen

Atlas

: Rødbrystet Hjertesmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5,5-7 mm. Arten er helt umiskendelig med det røde pronotum der fortil har et sort tværbånd.

Følehorn og ben er sorte, fødderne dog oftest brunlige. Hovedet er sort. Pronotums baghjørner er meget korte med stump spids. Dækvingerne er sorte, ofte med blåsort metalskær, og har punkstriber, hvis mellemrum er let hvælvede og meget fint punkterede.

Rødbrystet Hjertesmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Søgaard Hansen

Forveksling

: Kan ikke forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nord- og Nordvestjylland. På Lolland-Falster-Møn er arten ikke fundet efter 1900.
Rødbrystet Hjertesmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-juli, især maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Rødbrystet Hjertesmælder baseret på Naturbasens observationer:
Rødbrystet Hjertesmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødbrystet Hjertesmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Findes på lysåbne lokaliteter, især i nåleskov. Larven lever enten af planterester på soleksponeret sandbund eller i dødt ved.

Levested

: Primært lysåbne fyrre- og granskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: