Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Christian Sørensen
    Foto: Christian Sørensen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Brun Grenbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-3,3 mm. Næsten ensfarvet brun eller gulbrun, med kun svagt metalskær.

Hovedet er ikke snudeformet forlænget, pandens sidekanter (foran øjnene) er jævnt tilsmalnede og ikke indbuede. Pronotum er kun lidt bredere end langt, bredest langt foran midten. Punkturen er ret tæt og kraftig, siderne er utandede.

Dækvingerne er bag roden kun meget svagt indtrykte. Følehornenes 7. led er tydeligt bredere end 6. led, 8. led er ikke tydeligt smallere end 9. led.

Højkvalitetsfoto (bør klikkes op i stort, hvorefter der kan zoomes ind): danbiller.dk/beetle/7579

Brun Grenbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lene Christensen

Forveksling

: Slægtens to andre arter, Sphaeriestes stockmanni og reyi adskilles let ved at være mørkere og ved at 7. følehornsled er smallere, ikke eller kun lidt bredere end 6. led. Derudover er 8. led tydeligt smallere end 9. led. Se foto af S. stockmanni her: danbiller.dk/beetle/7581

De to Rabocerus-arter er normalt mørkere og har tydeligere metalskær. Derudover er pandens sidekanter indbuede og hovedet er fortil anderledes formet med blandt andet bredere overlæbe (se f.eks. dette billede danbiller.dk/beetle/7352 )

Salpingus planirostris er karakteristisk med det snudeformet forlængede hoved.

De 2 Lissodema-arter kendes let på de tandede pronotumsider. Derudover er følehornene anderledes opbyggede, med tydelig 3-leddet kølle og L. denticolle har gullige tegninger på dækvingerne.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er almindelig.
Brun Grenbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Brun Grenbille baseret på Naturbasens observationer:
Brun Grenbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brun Grenbille - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på udgåede grene af nåletræer, med angreb af barkbiller. Den findes oftest på fyr.

Levested

: Nåleskov eller uden for skov på enkeltstående træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1945. Danmarks Fauna 50 Biller XII. Heteromerer. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: