Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Helle Krogsgaard
  Foto: Helle Krogsgaard
 • Fotograf: Bo Valeur
  Foto: Bo Valeur
 • Fotograf: Martin Friis
  Foto: Martin Friis

Atlas

: Sortplettet Pilebladbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5,5-7 mm. Benene er sorte, undertiden med lidt lysere skinneben. Følehornene er rødgule, de 4-5 yderste led er sorte. Hovedet og scutellum er sorte. Pronotum er rødt med en rodplet der undertiden kan være opløst i 2 pletter eller mangle helt. Dækvingerne er røde med normalt 5 pletter på hver dækvinge, som kan være reduceret i antal eller helt manglende. Omvendt kan pletterne sjældent være sammenflydende så dækvingerne fremstår overvejende sorte.

Følehornenes 8.-10. led er kraftige, ikke længere end brede. Pronotums punktur er overvejende fin, kun mod siden kraftigere. Dækvingernes punktrækker er fine.

Sortplettet Pilebladbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Krogh

Forveksling

: Gonioctena quinquepunctata kan sjældent have overvejende sorte ben, men den adskiller sig ved at have lyst hoved, der kun sjældent er sort fortil, kraftigere punktur på pronotums midte, kraftigere punktrækker på dækvingerne, tydeligt længere 8.-10. følehornsled og smallere form. I øvrigt findes den på andre planter, idet den foretrækker Almindelig røn og Almindelig hæg.

Gonioctena decemnotata ligner meget i form og farvetegning, men adskilles let ved at have helt lyse ben og 2 rodpletter på pronotum. Den foretrækker Bævreasp og træffes kun sjældent på pil.

Udbredelse

: Kendt fra alle dele af Jylland, på nær Vestjylland, samt Sjælland.
Sortplettet Pilebladbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Sortplettet Pilebladbille baseret på Naturbasens observationer:
Sortplettet Pilebladbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortplettet Pilebladbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på arter af pil. Larven lever på undersiden af bladene og forpupningen finder sted i jorden.

Levested

: Løvskove og andre steder med pil
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København

De senest indberettede arter i Naturbasen: