Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Mogensen
    Foto: Kim Mogensen
  • Fotograf: Bo  Valeur
    Foto: Bo Valeur
  • Fotograf: Nina Ryholt
    Foto: Nina Ryholt

Svær at bestemme!

Forveksles MEGET ofte med Grøn Guldbasse: www.naturbasen.dk...groen-guldbasse. Dokumenter derfor gerne dine fund med foto og/eller beskrivelse af kendetegn hver gang.

Atlas

: Kobberguldbasse overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde 14-20 mm. Oversiden er tydeligt oliven- eller kobberfarvet og uden væsentlig behåring. Det absolut bedste kendetegn ses på undersiden, hvor mellembrystets forlængelse fremefter er stærkt udvidet og afstudset, således at det nærmest ligner en omvendt trekant.

Ovenfra (som er foto-siden) bemærkes - ud over guldbassernes generelle hvide pletter på dækvingerne, at dækvingernes længderibber er ganske utydelige. Langs sømmen - hvor vingerne mødes - er der højst en svag antydning af en længderibbe. Hovedet mangler en glat længdelinje. Endelig er dækvingerne ikke tydeligt udvidede bagtil.

Kobberguldbasse
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Variation

: Farven og størrelsen varierer noget, men det er ikke noget, som umuliggør artsbestemmelse.

Forveksling

: Forveksles ganske let med Grøn guldbasse, men følgende kendetegn bør afgøre sagen:

- På undersiden er forbrystets forlængelse fremefter stærkt udvidet og trekantet - hos Grøn guldbasse er forlængelsen nærmest kugleformet.

- Der er ingen tydelige længdeforhøjning tæt ved vingesømmen - Grøn guldbasse har en tydelig "højderyg" og fordybning, især på den bageste halvdel.

- Hovedet mangler en glat længdestribe - Grøn guldbasse har en tydelig en af slagsen

- Pronotum har normalt støvpletter, som Grøn Guldbasse aldrig har.

- Har aldrig opstående dækvingebehåring, som Grøn Guldbasse ofte har.

- Vingedækkerne er ikke tydeligt udvidede bagtil.

Udbredelse

: Eftersom arten primært er knyttet til Rød skovmyre, følger udbredelsen især forekomsten af større nåletræsarealer, d.v.s. Jylland samt visse egne af Nordsjælland. Den er sjælden i den sydøstlige del af landet.
Kobberguldbasse - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kobberguldbasse ses fra maj til august, mest talrigt i højsommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Kobberguldbasse baseret på Naturbasens observationer:
Kobberguldbasse - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kobberguldbasse - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i myretuer, især af Rød skovmyre, som de voksne guldbasser uden problemer invaderer inden æglægning. Larvens føde er formentlig "skrald" fra myretuen. De voksne biller søger gerne til blomster. Se billeder m.v. på www.vestrehus.dk...torbister

Levested

: Arten findes talrigt på blomsterrige overdrev og enge, der ligger tæt op ad nåleskove med myretuer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen og K. Henriksen, 1925: Danmarks Fauna 29 - Biller IV - Torbister. G.E.C. Gads Forlag, København.

Fugleognatur.dk - indlæg og kommentarer af Christer Reiråskag, Hans Gønget og Søren Tolsgaard.

De senest indberettede arter i Naturbasen: