Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Lys Damløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5,5-6,5 mm. Hovedet er sort, pronotum og dækvingerne er gulbrune eller rødgule. Dækvingerne er ofte lidt mørkere ved scutellum og bagtil omkring sømmen. Følehornene er sorte med gullig rod. Benene er gullige.

Bagføddernes 1. - 2. eller 1. - 3. led har langs ydersiden en fin længdekøl, 1. led er meget længere end 2. led. Pronotum er lidt bredere end langt og har rundede sider samt bredt afrundede baghjørner.

Lys Damløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: Acupalpus flavicollis (længde: 3-3,4 mm og A. elegans (4-4,5 mm) kan ligne lidt. Udover at være mindre har de næsten altid tydeligt mere udbredt sort tegning på dækvingerne end Lys Damløber. Derudover er bagfødderne kortere med blandt andet tydeligt kortere 2. led. Bagfødderne mangler længdekøl.

Spraglet Damløber (Stenolophus teutonus) adskilles let ved at dækvingerne bagtil er helt sorte

Udbredelse

: Øerne samt Syd- og Østjylland. Den er i fremgang i Danmark og er kendt fra ca. 20-25 lokaliteter efter 1960.
Lys Damløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses især i foråret og forsommeren, men den kan findes det meste af året.

Tidsmæssig fordeling

af Lys Damløber baseret på Naturbasens observationer:
Lys Damløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lys Damløber - månedlig fordeling

Biologi

: Den foretrækker fugtig og let skygget, leret bund nær vand. Det er en god flyver, og den kan derfor ind i mellem findes i opskyllet tang.

Levested

: Lysåbne skovsumpe eller ved vandhuller, enge og moser med høj urtevegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Den danske rødliste 2010:

roedliste.au.dk/data...

Den danske rødliste 2020:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: