Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Sørensen
    Foto: Christian Sørensen
  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen

Atlas

: Fluebuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 7-13 mm. Let kendelig ved de kraftigt forkortede dækvinger, der hver har en skrå hvidgul plet lidt bag midten.

Lårenes kraftigt fortykkede spidsparti er sort, den øvrige del af benene samt følehornene er brunrøde. Forkroppen er sort, pronotum er længere end bredt. Dækvingerne er, bortset fra den hvidgule plet, brunrøde, bagpartiet er rundet tilspidset og lidt mørkere.

Hele kroppen, samt benene og følehornene, har lys og fin udstående behåring. Hos hannen er følehornene 12-leddede og meget længere end kroppen, hos hunnen 11-leddede og så lange som kroppen.

Fluebuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Forveksling

: Med de kraftigt forkortede dækvinger, kan den kun forveksles med Lille Fluebuk (Glaphyra umbellatarum). Den adskilles dog let ved at mangle dækvingernes skrå hvidgule plet og ved at 3. følehornsled er lidt kortere end 1. led (hos Fluebuk meget længere end 1. led).

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Fluebuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli

Tidsmæssig fordeling

af Fluebuk baseret på Naturbasens observationer:
Fluebuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fluebuk - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i nåletræ, især under barken af døde og tørre grene. Det voksne dyr er blomstersøgende og kan træffes på skærmblomster, hvidtjørn mm.

Levested

: I eller i nærheden af nåleskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: