Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Jeppe Rønn Nielsen
    Foto: Jeppe Rønn Nielsen
  • Fotograf: Anders Fick Thomsen
    Foto: Anders Fick Thomsen

 Figur

Atlas

: Sortkindet Kejserrovbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 17-22 mm. En næsten tro kopi af Kejserrovbille. Benene er rødlige, antennerne ligeså, men tydeligt mørkere mod spidsen. Dækvingerne er klart teglrøde og tydeligt bredere end pronotum. Fortil på hvert bagkropsled har den en gullig behåring, som dog kan være skjult af det forrige led, og derfor kun er synligt ude i kanterne. Også panden, halsen samt pronotums for- og bagkant er gyldent behårede, hvorimod tindingerne er sort behårede.
Sortkindet Kejserrovbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Variation

: Der er ingen væsentlig variation ud over pletternes udstrækning.

Forveksling

: Forveksling kan for den ukyndige (og begejstrede) i princippet ske med samtlige af de store, rødvingede rovbiller. Men bemærk mørke antennespidser samt sorte tindinger (figur 1). Kejserrovbille (Staphylinus caesareus) har gyldne tindinger, og antennerne er ensfarvet rødlige. Lille kejserrovbille (Staphylinus erythropterus) er mindre og kendes altid på gyldent scutellum, ligesom antennerne er mørkebrune med lysere basis og spids, og pronotum smallere end hovedet og endvidere tilsmalnet bagudtil. Almindelig guldpletrovbille (Platydracus stercorarius) har kantede baghjørner på hovedet og helt sort hoved og pronotum.

Udbredelse

: Sortkindet kejserrovbille kan formentlig findes i alle egne af landet, men den er generelt sjælden og fåtallig på de fleste levesteder. Da den flyver udmærket, har den formentlig potentiale til at kolonisere nye lokaliteter.
Sortkindet Kejserrovbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses fra april til august.

Tidsmæssig fordeling

af Sortkindet Kejserrovbille baseret på Naturbasens observationer:
Sortkindet Kejserrovbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortkindet Kejserrovbille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten jager fluer og andre insekter. Æglægning finder sted i løbet af efteråret. Det er uvist, hvor og hvordan larven lever. Larven forpupper sig formentlig sidst på efteråret, inden forvandling finder sted i løbet af foråret.

Levested

: Sortkindet kejserrovbille er en god indikator for naturkvalitet. Den findes på heder, i højmoser og på overdrev. Den kan ofte findes i nærheden af ådsel eller gødning. Selv om den sagtens kan være aktiv om dagen, foregår hovedparten af aktiviteten om natten, og den bedste måde at finde den på er selvsagt ved faldfælder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V, 1952: Danmarks Fauna 58, Rovbiller 2. del.

De senest indberettede arter i Naturbasen: