Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Erik Nielsen
    Foto: Erik Nielsen

Atlas

: Perikonbladbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6,5-7,5 mm. Kroppen er typisk ensfarvet sortblå med metalskær, men kan også være lysere blå, violet eller grønlig. Følehornenes rod er ofte lysere på undersiden. Pronotum er fint punkteret og har langs sideranden er fure der er begrænset til den bagerste del. I forlængelse af furen findes fortil langs sideranden et groft punkteret indtryk. Dækvingerne har punktstriber som består af tætstillede punkter der er tydelige til dækvindespidsen. Stribemellemrummene er fint punkterede.
Perikonbladbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Variation

: Pronotums punktur er varierende i styrke, og kan i nogle tilfælde være meget utydelig. Kroppens farve er typisk sortblå, men kan også være lysere blå, violet eller grønlig med metalskær.

Hunnen er mere mat end hannen og har finere punkterede stribemellemrum

Forveksling

: Slægten Chrysolina består af flere arter der kan have lignende farve og form. Et par af disse udelukkes ved at mangle de regelmæssige punktstriber på dækvingerne, dette gælder f.eks. Chrysolina haemoptera.

En af de mest oplagte forvekslingsmuligheder er den almindelige Chrysolina oricalcia, som i modsætning til C. geminata lever på skærmplanter. Den adskiller sig ved at være tydeligt blankere, især pronotum er nærmest spejlblankt. Desuden fortsætter pronotums siderandfurer helt til pronotums forrand. Endelig er dækvingernes stribemellemrum hos denne art ikke synligt punkterede.

Slægten består desuden af et par sjældne arter der også har punktstriber på dækvingerne og siderandfurer på pronotum, som er begrænset til den bagerste del. En af disse er C. brunsvicensis der adskilles ved at de første 3 eller 4 følehornsled er rødlige, mens de hos geminata alle er helt sorte, dog med undtagelse af rodledet der kan være rødligt på undersiden.

De øvrige arter med punktstriber på dækvingerne, f.eks. de meget sjældne C. hyperici og quadrigemina, adskiller sig ved at i hvert fald de inderste punktstriber har tydeligt mere adskilte punkter end hos geminata. Desuden er farven hos disse arter typisk helt anderledes og er derfor svære at forveksle med geminata.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele med undtagelse af Nordvestjylland og er almindelig
Perikonbladbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juli-oktober

Tidsmæssig fordeling

af Perikonbladbille baseret på Naturbasens observationer:
Perikonbladbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Perikonbladbille - månedlig fordeling

Biologi

: C. geminata lever på arter af perikon (Hypericum sp.). Larven sidder frit fremme på foderplanten hvor den lever af plantens blade. Forpupningen sker i jorden.

Levested

: Lokaliteter med perikon. Den nævnes at foretrække skove, omend den også sagtens kan findes på overdrev og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: