Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Vincenzellus ruficollis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-3,5 mm. Benene er gullige. Følehornene er rødgule, mod spidsen mørkere. Hovedet og pronotum er rødgule mens dækvingerne er metallisk blå eller grønne.

Følehornene er korte og kraftige, jævnt fortykkede mod spidsen. Snuden er kort, ca. så lang som bred. Pronotum er bredest langt foran midten, bagtil kraftigt tilsmalnet. Dækvingernes punker er rækkevist ordnede.

Vincenzellus ruficollis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Forveksling

: Bør kun kunne forveksles med Salpingus ruficollis, som let adskilles ved at have meget længere snude. Desuden er hovedet hos denne art normalt mørkt bagtil.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Vest-, Nordvest- og Nordjylland
Vincenzellus ruficollis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Da den overvintrer som voksen kan den findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Vincenzellus ruficollis baseret på Naturbasens observationer:
Vincenzellus ruficollis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vincenzellus ruficollis - månedlig fordeling

Biologi

: Lever som rovdyr på udgåede løvtræsgrene, hvor den kan findes på og under bark. Den overvintrer som voksen.

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1945. Danmarks Fauna 50 Biller XII. Heteromerer. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: