Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Leif B Nielsen
    Foto: Leif B Nielsen
  • Fotograf: Leif B Nielsen
    Foto: Leif B Nielsen

Atlas

: Azurbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 9-14 mm. Kroppen er flad, parallelsidet og aflang, med et flot azurblåt eller turkis-grønt skær, især på dækvingerne. På undersiden er bugleddene knald-orange.
Azurbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hjalte Kjærby

Forveksling

: Azurbillen kan pga. sit karakteristiske udseende ikke forveksles med andre danske biller.

Udbredelse

: I Danmark har azurbillen omkring 10 kendte lokaliteter tilbage. Arten er tidligere fundet mange steder i Nordsjælland, men findes nu kun i Asserbo Plantage og Tisvilde Hegn, hvor den til gængæld har kraftige bestande. I Jylland findes den på mange tætliggende lokaliteter i og ved Mols Bjerge, på et par lokaliteter ved Silkeborg, og i Husby Klitplantage i Vestjylland.
Azurbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Både larven og den voksne bille kan findes året rundt, men især vinterhalvåret er et godt tidspunkt, hvis man vil eftersøge arten.

Tidsmæssig fordeling

af Azurbille baseret på Naturbasens observationer:
Azurbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Azurbille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever fortrinvis på Skovfyr (men også andre fyrrearter), hvor den æder vækstlaget mellem ved og bark. Den foretrækker (forholdsvis) nyligt døde træer, især opretstående, men også stubbe og væltede stammer. Den voksne bille holder mest til lige under barken, hvor den kan findes året rundt.

Levested

: Ældre fyrreskove, med mange udgåede træer.

De senest indberettede arter i Naturbasen: