Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen

Atlas

: Tetratoma fungorum overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-4,5 mm. Følehornene har en tydeligt afsat 4-leddet kølle. Køllen er sortbrun, den øvrige del af følehornene, samt benene, er rødgule. Hovedet samt dækvingerne er metalblå, mens pronotum er rødgult. Pronotum er meget bredere end langt, smallere fortil end bagtil og kraftigt og ret spredt punkteret. Dækvingerne er kun lidt bredere end pronotum og kraftigt og tæt punkteret.
Tetratoma fungorum
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: En karakteristik bille, der ikke bør kunne forveksles med andre arter.

Dog er det værd at nævne at Pileurtbladbille (Gastrophysa polygoni) helt overfladisk ligner, men den er væsentligt bredere, har ikke følehornskølle mm. Desuden findes de sjældent de samme steder.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele. Mest almindelig i de gamle løvskovsegne i Østjylland og på Sjælland. Derudover fundet hist og her.
Tetratoma fungorum - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Er i Danmark primært fundet september-maj, mens der kun er få fund i sommermånederne.

Tidsmæssig fordeling

af Tetratoma fungorum baseret på Naturbasens observationer:
Tetratoma fungorum - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tetratoma fungorum - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på træsvampe som Birkeporesvamp, Skællet Stilkporesvamp og Svovlporesvamp. Larven lever i svampen. Det voksne dyr kan ofte ses sidde på svampens yderside eller under barken i umiddelbar nærhed af svampene. Den overvintrer som voksen, men også overvintrende larver er iagttaget.

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V., 1945: Heteromerer. Danmarks Fauna. Bd. 50.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: