Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Gerth Nielsen
    Foto: Gerth Nielsen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen

Atlas

: Mecinus labilis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: 1,7-2,1 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppen er sort med rødlig tegning på dækvingerne, bestående af et bånd langs sideranden og et par bånd på tværs af dækvingerne. Oversiden har lang og opstående behråing, som dels er hvid og dels brunlig. På dækvingerne er den hvide behåring især begrænset til den røde tegning. Benene er rødlige med sorte lår og følehornene er rødlige med mørkere kølle.

Lårene er utandede. 1. følehornsled er kort, under dobbelt så langt som 2. led Snuden er kortere end pronotum og ganske svagt krummet. Pronotum er bredere end langt. Dækvingerne er lidt bredere end pronotum og har punktstriber.

Mecinus labilis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mathias Holm

Variation

: Normalt er dækvingernes røde tegning sammenhængende, men undertiden kan tværbåndene være reduceret til pletter.

Forveksling

: Dækvingetegningen og den tvefarvede behåring gør, at arten er ret karakteristisk. Den meget almindelige Mecinus pascuorum ligner dog en del i kropsform, og kan have rødlige partier på dækvingerne, men her er mønsteret helt anderledes. Desuden har den ensartet behåring på dækvingerne

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele undtagen Vestjylland, men den er noget lokalt forekommende.
Mecinus labilis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-august

Tidsmæssig fordeling

af Mecinus labilis baseret på Naturbasens observationer:
Mecinus labilis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mecinus labilis - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på arter af Vejbred (Plantago sp.).

Levested

: Overdrev, vejskråninger og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: