Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Vingeløs Mariehøne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,8-3,5 mm. Kendelig ved den runde form og den rødbrune eller gulbrune krop med sort hoved.

Lår og skinneben er sorte eller brune, fødderne samt følehornene er rødgule. Pronotum har ofte en sort længdestribe på midten og en lille sort plet på hver side. Dækvingerne kan også undertiden have pletter som varierer en del i antal og udstrækning.

Vingeløs Mariehøne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Forveksling

: Fireogtyveplettet mariehøne (Subcoccinella vigintiquatuorpunctata) er den eneste art der kan ligne, men den adskilles let ved at have rødbrunt hoved og rødgule ben.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele. I Vestjylland er den dog ikke fundet efter 1960.
Vingeløs Mariehøne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-november, især i maj.

Tidsmæssig fordeling

af Vingeløs Mariehøne baseret på Naturbasens observationer:
Vingeløs Mariehøne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vingeløs Mariehøne - månedlig fordeling

Biologi

: Vingeløs mariehøne er en af de få mariehøns der ikke spiser bladlus. Den lever i stedet af diverse græsser som Almindelig kvik, Draphavre og Rørgræs.

Levested

: Primært fugtige lokaliteter som enge, strandenge, vandhulsbredder, grøfter, skovlysninger mm. Den findes også på dyrkede marker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

en.wikipedia.org:

en.wikipedia.org...Cynegetis_impunctata

natur-in-nrw.de:

www.natur-in-nrw.de...TK-1619

De senest indberettede arter i Naturbasen: