Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hugo Kristensen
    Foto: Hugo Kristensen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Konvalbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-7,5 mm. Karakteriseret ved pronotums kraftige indsnøring på midten i kombination med den overvejende røde krop og delvist røde ben.

Følehornene er normalt sorte, mens benene er røde eller delvist røde med sorte knæ og fødder. Hovedet er normalt rødt, bagtil kraftigt indsnøret. Pronotum er lidt bredere end hovedet og har på midten en punktrække. Dækvingerne har tydelige punkstriber og er tilsammen dobbelt så brede som pronotum.

Konvalbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulrik Hasle Nielsen

Variation

: Følehornenes og hovedets farve kan begge variere fra at være røde til sorte, men det er sjældent af farven afviger fra det ovennævnte

Forveksling

: Vil næsten kun kunne forveksles med Liljebille (Lilioceris lilii), som dog let adskilles ved at have sorte ben. I øvrigt har den altid sort hoved, hvilket kun meget sjældent er tilfældet hos Konvalbille

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestjylland, Fyn og Nordvestsjælland. En relativt sjælden art
Konvalbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-juli

Tidsmæssig fordeling

af Konvalbille baseret på Naturbasens observationer:
Konvalbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Konvalbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på arter af Konval, Løg og på Liljekonval. Både larven og det voksne dyr lever af planternes blade. Forpupningen sker i jorden.

Levested

: Primært i løvskove med forekomst af ovennævnte planter. Er dog også fundet i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: