Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Kateretes pedicularius overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 1,5-2,8 mm. Kroppen er rødgul med normalt mørkere scutellarparti og dækvingesøm. De udækkede rygled er ofte også mørkere. Benene og følehornene er rødgule, sidstnævnte dog lidt mørkere mod spidsen.

Følehornene er tydeligt længere end pronotums længde, særligt hos hannen, som har meget stort 1. følehornsled og trekantet 2. led med vinkelformet inderste forhjørne. Øjnene er små, afstanden fra øjnenes forrand til følehornenes indledningssted er større end øjnenes længde. Pronotum er ca. 3/4 bredere end langt og har fuldstændigt afrundede baghjørner. Pronotum og dækvingerne er ret tæt og kraftigt punkterede.

Kateretes pedicularius
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Slægtens eneste anden danske art, Kateretes rufilabris, kan forveksles. Hos denne art er afstanden fra øjnenes forrand til følehornenes indledningssted tydelgt mindre end øjnenes længde. Derudover har den kortere følehorn, som ikke eller næppe er længere end pronotum. Den er typisk brunsort, men kan også være lys, og gennemsnitligt mindre (1,5-2 mm).

Kateretes pusillus er ikke fundet i Danmark, men er kendt fra landene omkring os. Den adskilles normalt let ved at være brunsort med en stor rødgul plet på hver dækvinge.

Druehyldbille (Heterhelus scutellaris) kan ligne ved første øjekast, men hos den er pronotums baghjørner vinklede, oversiden er svagere punkteret, følehornene er kortere og øjnene er større.

Udbredelse

: Arten er meget almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Kateretes pedicularius - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Kateretes pedicularius baseret på Naturbasens observationer:
Kateretes pedicularius - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kateretes pedicularius - månedlig fordeling

Biologi

: Arten træffes især på diverse blomster på fugtig bund, f.eks. Almindelig Mjødurt.

Levested

: Enge, moser, vandhulsbredder mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: