Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Yvonne Bloch
  Foto: Yvonne Bloch
 • Fotograf: Jan Sørensen
  Foto: Jan Sørensen
 • Fotograf: Jan Sørensen
  Foto: Jan Sørensen

Atlas

: Hvælvet Løber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: ca. 20 mm. En lille, skrutrygget og kompakt Carabus-art, som umiddelbart virker sort og glat, men som ved nærmere øjesyn har mange (ca. 30) ekstremt fine striber på hver af dækvingerne. Siderne af dækvingerne og pronotum skinner stålblåt.
Hvælvet Løber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Bloch

Variation

: Det blå skær kan variere, men ellers er variationen ringe.

Forveksling

: Den blå farve på siderne kan måske pege på Violetrandet løber (Carabus violaceus), men der er væsentlig størrelsesforskel.

Udbredelse

: Som en varmekrævende art er Hvælvet løber udbredt i det sydligste Skandinavien, hvor den dog har været i nogen tilbagegang. I Danmark findes den fra Djursland og sydøstpå, men er ikke specielt almindelig.
Hvælvet Løber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Man kan være heldig at finde Hvælvet løber på sandede stier, hvor den kravler rundt, formentlig efter at være blevet forstyrret, men den sikreste fangst-metode er selvfølgelig faldfælder. Arten ses i sommerhalvåret. Jeg har i hvert tilfælde ingen erfaringer med at finde den om vinteren....

Tidsmæssig fordeling

af Hvælvet Løber baseret på Naturbasens observationer:
Hvælvet Løber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvælvet Løber - månedlig fordeling

Biologi

: Hvælvet løber er et rovdyr, som lever af mindre insekter og larver. Den formerer sig om foråret, hvorefter de nyforvandlede biller kommer frem tidligt på efteråret. Arten er varmekrævende.

Levested

: Hvælvet løber findes på tørre lokaliteter, specielt overdrev og heder, men den træffes også på braklagt agerjord (sandmarker) under tilgroning samt i skovrejsningsområder, hvor mineraljorden er blevet blotlagt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,1.

De senest indberettede arter i Naturbasen: