Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Werner Meng
    Foto: Werner Meng
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen

Atlas

: Dværgbuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Med en længde på kun 3-5 mm er Dværgbuk vores mindste træbuk. Følehorn, hoved og pronotum er sorte. Dækvingerne er gule med sort spids. Afgrænsningen af det sorte spidsparti er fortil noget udvisket og konkav. Forbenene er gule mens mellem- og bagbenene er mørkere, i hvert fald på lårene.

Pronotums sider er beklædte med lange udstående hår, iblandet meget korte og tynde hår, særligt bagtil. Dækvingernes punktur er relativt svag. Bagerste ydre hjørne af dækvingerne er utandet.

Dværgbuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Forveksling

: Dværgbuk kan forveksles med den eneste anden danske art i slægten, Tetrops starkii. T. starkii adskiller sig på følgende punkter:

- Benene er ensfarvet gule

- Dækvingerne har sort sidestribe og spidspletten er fortil tydeligt afgrænset og konveks

- Dækvingerne er kraftigere punkteret, især mod spidsen

- Dækvingernes bagerste yderste hjørne har en lille tand

- Behåringen på pronotums sider er ikke iblandet meget korte og tynde hår

- Hos hannen er forskinnebenene udvidede mod spidsen

- Sidste bugled er hos hunnen tydeligt udvidet, bagtil med en fordybning hvori en lille grube er placeret

Der henvises til følgende artikel for figurer af artskaraktererne: danbif.dk...mehl__o.___p._j__rum__1992.pdf

Tetrops starkii er sjælden i Danmark og rødlistet EN.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er almindelig.
Dværgbuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli

Tidsmæssig fordeling

af Dværgbuk baseret på Naturbasens observationer:
Dværgbuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dværgbuk - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i døde kviste og grene af løvtræer. Den er ikke kræsen i sit valg af art og kan blandt andet findes i æble, eg, lind, elm, ask og hvidtjørn. Larvens udvikling er et- eller toårig.

Levested

: Arten foretrækker lysstillede træer, og findes derfor primært i det åbne land, i skovbryn og skovlysninger mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mehl, O. & P. Jørum: Tetrops starki (Chevrolat, 1859) - an overloaked Langhorn
Beetle in Denmark (Coleoptera, Cerambycidae). PDF her: danbif.dk...mehl__o.___p._j__rum__1992.pdf

coleonet.de: coleonet.de...tetrops

De senest indberettede arter i Naturbasen: