Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Gideon Trebbien
    Foto: Gideon Trebbien
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Tømmermand overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Tømmermanden er en meget imponerende træbuk. Arten adskiller sig fra alle vores øvrige biller ved de usædvanligt lange følehorn som hos hannen er op til 5 gange, hos hunnen ca. dobbelt så lange som kroppen. Hunnen er udstyret med et langt læggerør. Længde 13-20 mm. Kroppen er gråbrun og dækvingerne har to, ofte utydelige, skrå og mørke tværbånd. Forbrystet foran midten med en tværrække af 4 gule hårpletter.
Tømmermand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Arten kan ikke umiddelbart forveksles med andre danske biller.

Udbredelse

: Findes i nyere tid ii ældre plantager med Skovfyr især i Nordsjælland, f.eks. i Asserbo Plantage, samt fåtalligt i Vestjylland og på Bornholm
Tømmermand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Tømmermanden er en af de træbukke i Danmark som ses tidligst på året. På varme steder ses imago allerede fremme i marts-april og kan endnu findes i maj-juni

Tidsmæssig fordeling

af Tømmermand baseret på Naturbasens observationer:
Tømmermand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tømmermand - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler iisær i Skovfyr. Hunnen indfører med det ret lange læggerør æggene i sprækker i barken, hvorfra larven udvikles under barken på nyligt døde stubbe og især på nyligt fældede stammer. Forpupningen sker i eftersommeren mellem barken og veddet. Imago overvintrer i puppehulen eller gnaver sig allerede ud i efteråret og skjuler sig i skovbunden og kommer frem i det tidlige forår/forsommer det følgende år, hvor den træffes på nyligt fældet nåletræ især af Skovfyr, Desuden indføres individer af og til med tømmer fra Skandinavien. Livscyklus 1 år.

Levested

: Fyrreplantager især med Skovfyr
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Phillip Francis Thomsen (2007). Træbukke. Natur&Museum, nr. 3, september 2007. 36 pp, Naturhistorisk Museum, Århus.

De senest indberettede arter i Naturbasen: