Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Philip Francis Thomsen
    Foto: Philip Francis Thomsen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Tømmermand overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Tømmermanden er en meget imponerende træbuk. Arten adskiller sig fra alle vores øvrige biller ved de usædvanligt lange følehorn som hos hannen er op til 5 gange, hos hunnen ca. dobbelt så lange som kroppen. Hunnen er udstyret med et langt læggerør. Længde 13-20 mm. Kroppen er gråbrun og dækvingerne har to, ofte utydelige, skrå og mørke tværbånd. Forbrystet foran midten med en tværrække af 4 gule hårpletter.
Tømmermand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Arten kan ikke umiddelbart forveksles med andre danske biller.

Udbredelse

: Findes bl.a. i klitplantager på Falster, Bornholm og i Nordsjælland.
Tømmermand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Tømmermanden er en af de træbukke i Danmark som ses tidligst på året. I varme år ses de voksne dyr allerede fra slutningen af marts.

Tidsmæssig fordeling

af Tømmermand baseret på Naturbasens observationer:
Tømmermand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tømmermand - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler i skovfyr. Hunnen gnaver en fordybning i barken, hvori æggene lægges. Larven udvikles i barken på nyligt døde stubbe og grene. Forpupningen sker i eftersommeren mellem barken og veddet. Imago overvintrer i puppehulen og kommer frem i marts-juli det følgende år, hvor den træffes på stubbe, brændestabler og tømmerpladser. Desuden indføres individer sandsynligvis med tømmer fra det øvrige Skandinavien. Livscyklus 1 år.

Levested

: Plantager og tømmerpladser med skovfyr.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Phillip Francis Thomsen (2007). Træbukke. Natur&Museum, nr. 3, september 2007. 36 pp, Naturhistorisk Museum, Århus.

De senest indberettede arter i Naturbasen: