Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Rene Sørensen
    Foto: Rene Sørensen
  • Fotograf: Ken Alminde
    Foto: Ken Alminde

Atlas

: Rød Sirsmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 11-14 mm. En ret smal og rød smælder. Følehornene er helt sorte og betydeligt længere end hoved og pronotum tilsammen. Hos hunnen er følehornene tydeligt savtakkede, hos hannen tydeligt kamdannede. Hovedet er sort, pronotum og dækvingerne er røde. Lår, skinneben og 1.-3. fodled er sorte eller sortbrune. De yderste fodled lysere.
Rød Sirsmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Søgaard Hansen

Variation

: Pronotum er undertiden mørkere bagtil. Hunnen er lidt bredere end hannen.

Forveksling

: Denticollis linearis (Almindelig sirsmælder) er den eneste oplagte forvekslingsmulighed. Denne adskilles dog let ved ikke at have kamdannede eller tydeligt savtakkede følehorn, hverken hos hunnen eller hannen. I øvrigt er benene lysere med kun mørkere lår. Dækvingerne er brungule eller i varierende grad sorte. Endelig er linearis normalt lysere fortil på hovedet og har lyse spidser på de inderste følehornsled. En svag forvekslingsmulighed kunne være den fra Danmark formentligt forsvundne art, Anostirus purpureus, som har samme røde farve og størrelse, og hannen har ligeledes kamformede følehorn.

Udbredelse

: Arten er sjælden i Danmark og er kun kendt fra Østjylland, Sønderjylland, Fyn og Sydsjælland. I de senere år har der været flere nye fund i Østjylland.
Rød Sirsmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Et forsommerdyr med størst individantal i slutningen af maj og starten af juni.

Tidsmæssig fordeling

af Rød Sirsmælder baseret på Naturbasens observationer:
Rød Sirsmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Sirsmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er knyttet til løvtræer, hvor larven lever i dødt ved eller under bark. Den findes i skove på fugtig bund hvor bøg, ask og el er blandt de foretrukne værtstræer. Larven ernærer sig overvejende af andre insektlarver. Forpupningen finder sted sidst på foråret og i forsommeren. Det voksne dyr kan ses sidde på vegetation i nærheden af habitaten, f.eks. på blade af ask, men søger også til blomster som hvidtjørn og diverse skærmplanter. Arten er overvejende dagaktiv.

Levested

: Fugtige og let skyggede skove med rigeligt dødt ved, f.eks. i ådale eller sø- og fjordområder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Martin, Ole (1989): Smældere (Coleoptera, Elateridae) fra gammel løvskov i Danmark. Entomologiske Meddelelser, Bind 57, Hefte 1-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: