Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Lyngløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 15-20 mm. Kroppen er typisk kobberfarvet, men kan også være mere grønlig, violet eller næsten sort. Benene og følehornene er sorte.

Pronotum er tæt rynketpunkteret. Dækvingerne er relativt flade med fine punktstriber af hvilke 4.,8. og 12. stribe har rækker af fordybede punkter, der er forbundne af tydelige forhøjninger.

Lyngløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Den almindelige Kratløber (Carabus nemoralis) vil være den største forvekslingsmulighed, da den kan have lignende farvetegning. Den er mere bred og plump end Lyngløber og pronotum har normalt tydeligt violette sider, hvilket Lyngløber ikke har. Kratløber mangler forhøjningerne mellem dækvingernes fordybede punkter, og dækvingernes øvrige struktur er mere uregelmæssig uden velafgrænsede fine punktrækker. Endelig er Kratløber større, idet den måler 22-26 mm.

Jysk Løber (Carabus problematicus) adskilles ved de tydeligt blå pronotum- og dækvingesider. Den har også forhøjninger mellem dækvingernes fordybede punkter, men de er svagere.

Kornet Løber (Carabus granulatus) kunne også være en forvekslingsmulighed, men her er dækvingernes struktur væsentligt kraftigere

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af Jylland og Sjælland, men er noget spredt forekommende, særligt på Sjælland.
Lyngløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten er aktiv i det meste af sommerhalvåret, men ses især i forbindelse med yngletiden i maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Lyngløber baseret på Naturbasens observationer:
Lyngløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lyngløber - månedlig fordeling

Biologi

: Lyngløber er tilknyttet solåben og tør sand- eller grusbund. Den er overvejende dagaktiv. Overvintringen finder sted i blandt andet træstubbe og mos.

Levested

: Heder er artens vigtigste levested i Danmark, men den kan også findes i skovlysninger i nåleskove på mager jord.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,1.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: