Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Nebria salina overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 10-13 mm. Kroppen er sort med brunrøde eller brunsorte ben og følehorn.

Pronotum er hjerteformet med stærkt rundede sider og skarpt retvinklede baghjørner, for- og bagtil med et punkteret tværindtryk. Hver dækvinge har 9 kraftige punktstriber og en forkortet stribe ved scutellum (scutellarstribe). Dækvingernes mikroskulptur er tydeligt maskedannet, maskerne er næppe eller kun svagt tværbrede. Bagføddernes overside er ubehåret. Langs fodleddenes sider er der dog spredte børster, som den uerfarne entomolog kan forveksle med behåring.

Nebria salina
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Frost Christensen

Forveksling

: Arten ligner Skovfladløber (Nebria brevicollis) meget. N. brevicollis har fin behåring på bagføddernes overside, svagere maskedannet mikroskulptur på dækvingerne (hvori de enkelte masker er stærkt tværbrede), kraftigere punktstriber på dækvingerne og derfor lidt smallere og mere hvælvede stribemellemrum. Endelig er pronotum lidt bredere end hos N. salina

Den fine behåring, som N. brevicollis har på bagføddernes overside, kan ses på nederste billede i observationen her: www.naturbasen.dk...skovfladloeber

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle entomologiske distrikter, men er betydeligt sjældnere end N. brevicollis.
Nebria salina - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Nebria salina baseret på Naturbasens observationer:
Nebria salina - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nebria salina - månedlig fordeling

Levested

: Arten foretrækker åben, lerblandet sand- eller grusbund, f.eks. i klitter og på overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

De senest indberettede arter i Naturbasen: